บริการกำจัดปลวก งานวางท่อ

 
    ขั้นตอนการปฎิบัติงาน การรับประกัน และตรวจสอบ
 
- สำรวจพื้นที่หน้างาน ให้คำแนะนำในการปรับพื้นหน้าดิน ให้เรียบร้อย เก็บเศษไม้ ถุงปูน
ซีเมนต์ ซึ่งเป็นอาหารสำคัญก่อเกิดปลวกได้ง่าย รวมถึงเศษหินปูนก็ควรเก็บ ให้เรียบร้อย
 
- ทำการปักอัด ราดน้ำยาเคมี ตามสัดส่วน มาตรฐานการผสมเคมีให้เหมาะสมและถูกต้อง 
ฉีดพ่น/ปักอัดน้ำยาเคมี ลงใต้ดินให้ควบคุมบริเวณ ระยะการอัดทุกตารางเมตร คลอบคลุม
ชั้นใต้ดินประมาณ 1-2 เมตร
 
- เดินท่อ P.E. (ท่อสีดำ) เกรด A ขนาด 20 มม. ตามแนวคานในอาคาร
- ยึดท่อด้วยอุปกรณ์เข้มขัดรัดมีพุ๊กยึดทุกจุด ระยะห่างประมาณ 70 ซม.

- หัวจ่ายน้ำยา (สปิงเกอร์) เนื้อพลาสติก ระยะห่างประมาณ 70 ซม. ตลอดแนว

  ท่อภายในทั้งหมด

- หัวอัดน้ำยาจากด้านนอกอาคารพร้อมฝาปิด

                                                                  - ครั้งแรกบริการ ฉีด-อัด น้ำยาเคมีลงดินเต็มพื้นที่ในอัตรา 5 ลิตร/1ตารางเมตร

                                                                  - เมื่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ บริษัทฯจะทำการฉีด-อัดน้ำยาเคมีรอบตัวอาคารให้

                                                                    ในระยะห่าง ประมาณ 1 เมตร

                                                                  - บริษัทฯ จะเข้าตรวจเช็คทุกๆ 4 เดือน/ครั้งในระยะเวลารับประกัน 3 ปี  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                    

 

    • IMG_0235.JPG
      -ระบบฉีดพ่นน้ำยาเคลือบชั้นผิวหน้าดินก่อนปิดทับแผ่นสำเร็จ หรือเทคอนกรีตสำเร็จ ในช่วงระยะการก่อสร้างของงานโครงสร้างอาคาร โดยแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ - สำรวจพื้น...