บริการกำจัดยุง ULV

 

การพ่นละอองน้ำกำจัดยุง (ULV) สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน เป็นการพ่นละอองน้ำ   

แบบละอองฝอย ทำให้กระจายได้ทั่วบริเวณที่ต้องการ

การป้องกันและกำจัดยุง จะช่วยลดความหนาแน่นของประชากรยุงลายให้เหลือน้อยที่สุด

เท่าที่จะทำได้ รวมทั้งลดอายุขัยยุงลายเพศเมียให้สั้นลง และเพื่อกำจัดประชากรยุงลาย
 
เพศเมียที่มีเชื้อไข้เลือดออกในตัวให้หมดไปอย่างรวดเร็ว และลดการระบาด ของโรค
 
ไข้เลือดออกโดยการพ่นควันหรือพ่นละอองน้ำจะช่วยลดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย
 
เพราะสารเคมีที่ใช้ ช่วยป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่และกำจัดยุงได้ ช่วยลดพื้นผิว
 
ในการเกาะของยุง เพื่อความปลอดภัยของท่านและครอบครัว ควรป้องกันแต่เนินๆ
 
ป้องกันก่อนสายเกินแก้