บริการกำจัดปลวก งานฉีดพ่น

                                            
 - ระบบฉีดพ่นน้ำยาเคลือบชั้นผิวหน้าดินก่อนปิดทับแผ่นสำเร็จ หรือเทคอนกรีตสำเร็จ 
 
   ในช่วงระยะการก่อสร้างของงานโครงสร้างอาคาร  โดยแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้
 
- สำรวจพื้นที่หน้างาน ให้คำแนะนำในการปรับพื้นหน้าดิน ให้เรียบร้อย เก็บเศษไม้ 
 
 ถุงปูนซีเมนต์ซึ่งเป็นอาหารสำคัญก่อเกิดปลวกได้ง่าย รวมถีงเศษหินปูนก็ควรเก็บ
 
 ให้เรียบร้อย
 
- ทำการอัด ราดน้ำยาตามสัดส่วน มาตรฐานการผสมเคมีให้เหมาะสมและถูกต้อง 
 
 ฉีดพ่นอัดลงใต้ดินให้ควบคุมบริเวณ ระยะการอัดทุกตารางเมตร คลอบคลุมชั้น
 
 ใต้ดินประมาณ 1-2 เมตร
 
- แนะนำให้ควรปิดพื้นคอนกรีตสำเร็จ ภายในวันเดียวกัน หากไม่ควรจัดหาแผ่น
 
                                                                              พลาสติกปกคลุมอีกชั้นก่อนเพื่อป้องกันการอุดตันจากน้ำยาเทปูน 
 
                                                                              และการชะล้างจากฝน
 
                                                                           - รับประกันผลงาน 1- 3 ปี ด้วยคุณภาพมาตรฐานเคมีภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง