มาตรฐานการทำบริการกำจัดแมลง

 

เลบี้รินธิ์ อพาร์ทเม้น ทาวน์เฮ้าส์ เทอร์ไมท์ ซิสเต็ม

เลบี้รินธิ์ อพาร์ทเม้น ทาวน์เฮ้าส์ เทอร์ไมท์ ซิสเต็ม เป็นการแก้ปัญหาการกำจัดปลวกของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ เพียงแค่ติดตั้ง กำจัด และถอดออก มันง่ายมาก ระบบเลบี้ริ้นธ์ ถูกออกแบบมาด้วยความเชื่อมั่นในการกำจัดปลวก ในจุดที่พบปลวกกำลังโจมตีอยู่ โดยไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการระยะ ยาวที่มีราคาแพง

ง่ายต่อการติดตั้ง และถอดออกเมื่อเสร็จแล้ว

เลบี้ริ้นธิ์ เทอร์ไมท์ เบท จะถูกวางไว้อย่างปลอดภัยในสถานีกำจัดปลวกในอาคาร ซึ่งมีขนาดเล็ก กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม ป้องกันการวุ่นวายจาก ผู้ไม่เกี่ยวข้อง ป้องกันเด็กเปิด สถานีกำจัดปลวกจะวางตรงตำแหน่งที่ตรวจสอบพบปลวกที่มีชีวิตอยู่ เมื่อติดตั้งแล้ว มันจะทำงานทันที ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับปัญหาปลวกในจุดที่ปลวกกำลังทำลายอยู่ ความลับสู่ความสำเร็จที่แท้จริงของเลบี้ริ้นธ์คือ ความอร่อยล้ำ ของเหยื่อกำจัดปลวกที่อยู่ในสถานี ซึ่งจะทำให้ซึ่งจะทำให้ปลวกถูกล่อออกจากการกินบ้านของคุณ มากินเหยื่อที่น่าหลงไหลมากกว่าการกินไม้แทน ปลวกจะเพลิดเพลินในการกิน อยู่กับ เลบี้ริ้นธ์ เทอร์ไมท์ เบท อีกทั้งปลวกงานยังขนกลับไปรังเพื่อเป็นอาหารของสมาชิกทุกตัวที่อยู่ในรังซึ่งทำให้ปลวกทั้งหมดถูกกำจัดหลังจากที่ปลวกถูกกำจัดหมดแล้ว ก็แค่นำสถานีออก

อันตรายต่อปลวก ปลอดภัยมาก สำหรับมนุษย์และสัตว์เลี้ยง

เลบี้รินธิ์ อพาร์ทเม้น ทาวน์เฮ้าส์ เทอร์ไมท์ ซิสเต็ม มีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคุณ ครอบครัวของคุณ และสัตว์เลี้ยงอีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เลบี้ริ้นธ์ เทอร์ไมท์ เบท เป็นพิษน้อยกว่าเกลือที่ใช้บริโภค เเต่มันยังคงเป็นอันตรายต่อปลวกโดยไม่อาจต้านทาน ล่อให้พวกมันตายและถูกกำจัดยกรัง  

                                                                 สารสำคัญ : Chlorfluazuron 0.1% w/w