บริการกำจัดปลวก ระบบเหยื่อ

 
บริการกำจัดปลวกด้วยผลิตภัณฑ์เลบี้ริ้นธ์ ถูกออกแบบมาให้ติดตั้งภายในบ้านของคุณ 
เพื่อความรวดเร็วในการกำจัดปลวกให้ตายยกรัง
 
เหยื่อกำจัดปลวกจะถูกวางภายในสถานีกำจัดปลวก เลบี้ริ้นธ์ ปลอดภัยและปิดมิดชิด 
แต่ออกแบบมามาให้ปลวกเข้าไปกินเหยื่อได้ง่าย
 
สถานีกำจัดปลวก เลบี้ริ้นธ์ เป็นแนวทางที่แนะนำสำหรับกรณีที่มีปลวกอยู่ในบ้านท่านแล้ว 
โดยติดตั้งสถานีในตำแหน่งที่พบปลวก
 
ปลวกชอบที่จะกินเหยื่อ เลบี้ริ้นธ์ แทนไม้ของท่าน โดยหันมากินเหยื่อแทบบจะจะทันที
ปลวกที่กินเหยื่อ เลบี้ริ้นธ์ จะไม่ตายในทันที แต่จะนำเหยื่อกลับไปยังรังของมัน
 
ระบบเลบี้รินธ์  ใช้เหยื่อที่ปลวกชอบมาก ไม่เป็นสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านการพิสูจน์แล้ว
และปลวกไม่สามารถต้านทานได้ เหยื่อจะถูกวางภายในสถานีกำจัดปลวก เลบี้รินธ์ ปลอดภัยและปิดมิดชิด
แต่ออกแบบมาให้ปลวกเข้าไปกินเหยื่อได้โดยง่าย สถานีกำจัดปลวก เป็นแนวทางเลือกที่เหมาะสมกรณีที่มีปลวกขึ้นบ้านท่านแล้ว โดยติดตั้งสถานีในตำแหน่งทีปลวก ปลวกชอบที่จะกินเหยื่อเลบี้รินธ์ แทนไม้ของท่าน โดยหันมากินเหยื่อโดยแบบจะทันที ปลวกที่กินเหยื่อเลบี้รินธ์
 
                                                                          จะไม่ตายในทันที แต่จำนำเหยื่อ กลับไปยังรังของมัน เหยื่อเลบี้รินธ์ จะถูกกระจายไปในรัง เราเรียกระบวนการนั้นว่า
 
                                                                          เลบี้รินธ์ เบท ทรานเฟอเรนซ์ ดังนั้นปลวกทั้งหมดภายในรังจึงถูกกำจัด   เนื่องจากปลวกจะตายอย่างช้า ๆ พวก
 
                                                                          มันจะไม่รับรู้ถึงการตายของมันด้วยการกินเหยื่อเลบี้รินธ์ เมื่อปลวกตายยกรัง