ระบบเหยื่อ

 

    เลบี้ริ้นธ์ เทอร์ไมท์ เบท

 เป็นการแก้ปัญหาการกำจัดปลวกของ คุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพียงแค่ติดตั้ง

 กำจัดและถอดออก มันง่ายมาก  ระบบเลบี้ริ้นธ์ ถูกออกแบบมาด้วยความเชื่อมั่น

 ในการกำจัดปลวก ในจุดที่พบปลวกกำลังโจมตีอยู่ โดยไม่จำเป็นต้องใช้

 มาตรการระยะยาว ง่ายต่อการติดตั้ง / ถอดออกเมื่อเสร็จแล้ว

 เลบี้ริ้นธ์ เทอร์ไมท์ เบท จะถูกวางไว้อย่างปลอดภัยภายในสถานี   

 กำจัดปลวกในอาคาร ซึ่งมีขนาดเล็กกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม ป้องกันการ

 วุ่นวายจากผู้ไม่เกี่ยวข้อง ป้องกันเด็กเปิดสถานีกำจัดปลวก จะวางตรงตำแหน่ง

 ที่ตรวจสอบพบปลวกที่มีชีวิตอยู่ เมื่อติดตั้งแล้ว มันจะทำงานทันที ช่วยให้คุณ

 สามารถจัดการกับปัญหาปลวกในจุดที่ปลวกกำลังทำลายอยู่

 

                                                                     สารสำคัญ : Chlorfluazuron 0.1% w/w