เครื่องดักแมลง

 

 

 รุ่นสินค้า ไอ-แทรป 50 อี คลอบคลุมพื้นที่ 50-80 ม. หลอดยูวี-เอ 2 

 หลอดลองไลฟ์ 15 วัตต์ เคลือบฟิลม์

 อายุของหลอด 17,500 ชั่วโมง ขนาดของเครื่อง 470x325x100 มม.