มาตรฐานการทำบริการกำจัดแมลง

 

-  สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ                                     

-  ฉีดพ่นน้ำยาเคมีแบบครอบคลุมพื้นที่ (SPACE SPRAY) โดยพ่นแบบ                               

ละอองฝอยละเอียด(MISTING OR ULV) หรือพ่นแบบหมอกควัน                                

(FOGGING)ทั้งภายในและภายนอกอาคาร                                                               

-  ฉีดพ่นเคมี รอบๆ อาคาร โรงเก็บรถ ที่เก็บของ และท่อระบายน้ำรอบ

   อาคาร เป็นต้น

-  ใส่ทรายเบสกำจัดลูกน้ำ  ตามแหล่งเพาะพันธ์ เช่น คู คลอง ที่มีน้ำขัง 

    หรือท่อระบายน้ำรอบๆ อาคาร

 -  ตรวจเช็ค / ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่อง

 

     สารสำคัญ : deltamethrin 1.0% w/w

 

 

  • หนู1.jpg
   - สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ อันได้แก่ ร่องรอยหลักฐานที่เกิดจากหนู เช่นรูหนู รังหนู ทางวิ่ง มูลหนู รอยกัดแทะทำลายหรือคลาบไคลเป...
  • images (1).jpg
   - สำรวจพื้นที่ทั้งหมด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ - ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและภายนอกบริเวณรอบอาคาร ตามรอยแตกร้าวและจุดที่ พบปัญหาหรือเจาะพื้นตามจุดส...
  • มด1.jpg
   - สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อตรวจสภาพปัญหาก่อนทำการบริการ - ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและภายนอกรอบ ๆ ตัวอาคาร โดยเน้นที่บริเวณ ห้องครัวและแหล่งหลบซ่อนบริเวณภายใน...
  • แมลงสาบ1.jpg
   - สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ - ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอกอาคาร โดยเน้นแหล่งหลบซ่อนที่พบตัว แหล่งอาหารและ...