เกี่ยวกับเรา

 

      บริษัท เอ็น.ที.ยู.เพสท์คอนโทรล จำกัด 

           Ntu.pestcontrol Co.,Ltd.                     

   ได้เปิดดำเนินการ บริการด้านการป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง 

   เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ยู.เพสท์คอนโทรล 

   และได้จดแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด เอ็น.ที.ยู.เพสท์คอนโทรล  

    เมื่อวันที่ 8 มีนาคม  2561  ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท                                              

    เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 0115561007008