มาตรฐานการทำบริการกำจัดแมลง

 

 - สำรวจพื้นที่ทั้งหมด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ                                                      

- ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและภายนอกบริเวณรอบอาคาร ตามรอยแตกร้าวและจุดที่               

พบปัญหาหรือเจาะพื้นตามจุดสำคัญ เพื่ออัดน้ำยาเคมีลงดินป้องกันและจำกัดปลวก         

ใต้พื้นภายในอาคาร (ในการบริการครั้งแรก)                                                                

-  ใส่เคมีผงปลวก เพื่อกำจัดการลุกลามของปลวก

-  สำรวจ / ตรวจเช็ค ปัญหาปลวกทุกครั้งที่เข้าทำบริการตามจุดต่าง ๆ เช่น ตู้หนังสือ   

   ตู้เสื้อผ้า ที่ปล่อยทิ้งไว้นาน ๆหรือสังเกตดูอุโมง / ท่อทางเดินปลวกตามข้างฝาผนัง

   ประตู หน้าต่างห้องใต้บันไดหรือ บริเวณขอบบัวห้องน้ำ  

-  การขอความร่วมมือในการป้องกัน กำจัดปลวกเบื้องต้น เช่น การจัดเก็บวางข้างของ 

   เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ เช่นตู้เสื้อผ้าไม่ควรวางชิดพนัง / กำแพง เพราะการสำรวจ

   ตรวจสอบกระทำได้ยาก

                                                                            -  ติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง ให้คำแนะนำเรื่องสุขาภิบาล เพื่อลดปัจจัยที่ทำให้                                                                                                   เกิดการแพร่ละบาด

                                               สารสำคัญ :  fipronil 2.5% w/v

 

 

  • มด1.jpg
   - สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อตรวจสภาพปัญหาก่อนทำการบริการ - ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและภายนอกรอบ ๆ ตัวอาคาร โดยเน้นที่บริเวณ ห้องครัวและแหล่งหลบซ่อนบริเวณภายใน...
  • แมลงสาบ1.jpg
   - สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ - ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอกอาคาร โดยเน้นแหล่งหลบซ่อนที่พบตัว แหล่งอาหารและ...
  • ยุง.jpg
   -สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ - ฉีดพ่นน้ำยาเคมีแบบครอบคลุมพื้นที่ (SPACE SPRAY) โดยพ่นแบบ ละอองฝอยละเอียด(MISTING OR...
  • หนู1.jpg
   - สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ อันได้แก่ ร่องรอยหลักฐานที่เกิดจากหนู เช่นรูหนู รังหนู ทางวิ่ง มูลหนู รอยกัดแทะทำลายหรือคลาบไคลเป...