เครื่องฟอกอากาศ

         

       เครื่องฟอกอากาศ เวคโทธอร์ แอร์ 160

  สัมผัสอากาศบริสุทธิ์และปราศจากเชื้อโรค เครื่องกรองและฆ่าเชื้อโรคในอากาศ

  ใช้เทคโนโลยีในการกำจัดเชื้อโรคถึง 3 ระบบในเครื่องเดียว จึงเหมาะสมกับการ

  ฟอกอากาศ ในสถานพยาบาล ด้วยระบบกำจัดแบบอัจฉริยะ กำจัดทั้งไวรัส

  แบคทีเรีย เชื้อราและมลภาวะอื่นๆ