เอกสารอ้างอิง

       บริษัท เอ็น.ที.ยู.เพสท์คอนโทรล จำกัด 

        Ntu.pestcontrol Co.,Ltd.                    

 ให้บริการด้านการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง และแมลงรบกวนอื่นๆ โดยทีมงานมือ   อาชีพและนักกีฎาวิทยา ที่มีความรู้ ความชำนาญ เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลง งานมีคุณภาพ   ไม่ทิ้งงาน และตระหนักถึงความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เลือกใช้สารเคมีที่ได้รับการรับรอง   มาตรฐานจากสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข  มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและกำจัด          อีกทั้งพนักงานต้องผ่านการอบรมจาก สมาคมฅนกำจัดแมลงไทย

   ..เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดแมลง..