เกี่ยวกับเรา

   

        บริษัท เอ็น.ที.ยู.เพสท์คอนโทรล จำกัด   ( Ntu . Pestoontrol Co., Ltd . )

         ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ยู. เพสท์คอนโทรล และได้แจ้งแปรสภาพเป็น

          บริษัท เอ็น.ที.ยู.เพสท์คอนโทรล จำกัด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ทะเบียนนิติบุคคล

          เลขที่ 0115561007008 ให้บริการด้านการกำจัดปลวกและแมลง มีทีมงานมืออาชีพโดนนักกีฎาวิทยาที่มีความรู้

          ความชำนาญเชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลง งานมีคุณภาพตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เลือกใช้เคมีที่

         ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากสำนักงานกระทรวงสาธารณะสุข มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและกำจัด

         อีกทั้งพนักงานต้องผ่านการอบรมจากสมาคมฅนกำจัดแมลงไทย